Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

« MEATPROD THOMAS SRL, titular al proiectului „Instalare incinerator Incinerpro I1000″, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei  de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului:

 – continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului fără evaluare adecvată, pentru

proiectul „ Instalare incinerator Incinerpro I1000″ propus a fi realizat în mun. Focşani, T 56, P 235, jud, Vrancea.

Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Golescu, nr. 2, in zilele de luni- joi intre  orele 8°°– 1630 şi vineri intre orele 8°°– 1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Vrancea.»

ANUNȚ PUBLIC – Privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

” MEATPROD THOMAS SRL  anuntă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Instalare incinerator Incinerpro I1000 ” propus a fi realizat in mun.Focșani, T56 , P235, județul Vrancea.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Vrancea din mun.Focșani , str. Dinicu Golescu nr.2 si la sediul MEATPROD THOMAS S.R.L. cu sediul social in  mun. Focșani, T56 , P235, jud. Vrancea, in zilele de luni – joi intre orele 8,00 – 16,30 și in ziua de vineri intre orele 8,00 – 14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Vrancea „